Prisliste
Det koster det at anvende systemerne


Den samlede pris for systemene afhænger af hvilke moduler du har brug for, samt din organisations størrelse.
For alle gælder det at I-Arkaden løser IT opgaverne for dig, og dermed sikrer at du kan udføre dit arbejde bedst muligt, og til en kendt pris.
Du har hele tiden adgang til nyeste version af systemerne, og du kan nå dine data hvor du end er, blot din PC har adgang til Internettet. Og du skal ikke tænke på backup af data.

Moduler, support og bestilling ?

Til bestilling

Nedenfor kan du læse om support niveau og hvad hvert modul indeholder.

Support til dig

Du kan få ubegrænset hjælp til brug af systemet, der er altså ikke noget med et begrænset antal henvendelser pr måned, eller et klippekort. hvis du har spørgsmål skal du have svar! Du kan dog kun henvende dig ved at sende en mail til I-Arkaden.

Det er vigtigt at du kommer godt i gang med at bruge dit nye system, så derfor vil du de første 14 dage efter køb af et modul få svar samme eller næste arbejdsdag. Svar på langt de fleste spørgsmål kan du dog finde på hjemmesiden, der har et service afsnit, samt et afsnit om vejledninger til systemet.

Efter de 14 dage bestemmer du selv niveauet af svartid i forhold til dit budget og behov:

Sådan kan du sammensætte dit system

Septimana er et meget omfattende system, så nedenstående beskrivelse af de enkelte moduler er meget overfladisk, blot for at vejlede i forskellen mellem modulerne.

Grundskema

Alt bygger oven på modulet "Grundskema", så det er altså det mindste du kan vælge.

Grundskema indeholder kernefunktionerne til at lægge skema, og giver dig den fulde platform, så du med det samme er klar til at tilføje flere moduler når du får behov for det. Selvom "Grundskema" er billigt er det altså det samme tekniske fundament som de helt store skoler bruger, bl.a. opdatering af software, nye servere og backup procedurer.

Skemaet distribueres til lærere og elever som print eller email, når du ikke har andre moduler.

Lærer login

Hver lærer kan logge på og se egne og andre brugeres skemaer via web.

Skolen bestemmer selv om læreren deltager aktivt i skemalægningen eller om dette udelukkende sker centralt. Læreren kan i forskellige grader tilpasse sit eget skema, f.eks. udskyde lektioner til senere.

Modulet er en forudsætning for flere af de øvrige moduler, da samarbejdet foregår via web.

Elev login

Hver elev kan logge på og se egne og andre brugeres skemaer via web. Du bestemmer hvor langt frem i tiden skemaerne er synlige for elever.

Læreren kan skrive bemærkninger for den enkelte lektion, angive undervisningsform, samt lave links til f.eks. undervisningsmateriale på nettet, så eleven er opdateret med hvad der skal foregå. (Forudsætter lærer login)

Reservation og møder

De brugere skolen tildeler retten, kan reservere lokaler eller andre ressourcer som f.eks. klassesæt eller lignende. Skemalægning og reservering er fuldt integreret så skemalagte lokaler automatisk er reserveret.

Reservations systemet kan også bruges til mødeafvikling, da der er funktioner til bl.a. kantinebestillinger. (Forudsætter lærer login)

Regnskab

Modulet indeholder både simple og avancerede funktion til at holde styr på undervisnings- og arbejdstid. Læreren kan se optælling af egne lektioner. Skolens administration / ledelse kan udtrække detaljerede opgørelser grupperet f.eks. efter lektionernes formål eller arbejdsopgaver der ikke er egentlig undervisning.

Flere sprog

Skoler med f.eks. internationale klasser kan have gavn af at den enkelte bruger selv vælger sprog for skærmtekster. Pt kan der vælges mellem dansk og engelsk. Hvis du har brug for andre sprog bedes du henvende dig til I-arkaden.