Blog post
Septimana - hvorfor nyt navn til SkemaWeb?
SkemaWeb er et godt navn, til et godt produkt!
Det klinger bare ikke specielt godt i den store vide verden, så derfor vil du fremover se navnet Septimana.
Web-siderne, der er rettet mod lærere og studerende, har i mange år været tilgængelige på både dansk og engelsk, et valg som den enkelte bruger selv træffer. Siderne vil løbende blive oversat til flere sprog, efterhånden som det bliver relevant.
Nu følger KontrolCentret, der primært retter sig mod skemalæggere og administrativt personale, det sprogvalg brugeren foretager - så pt kan du anvende KontrolCentret med danske eller engelske tekster.
Udover at der er mange internationale studerende i Danmark, er det naturligvis også fordi Septimana nu er godt på vej ud over rigets grænser, hvilket er med til fortsat at sikre en fremadrettet udvikling af systemet.
Systemet er i dag meget mere end bare skemalægning, og støtter det arbejdet der er planlagt i kraft af skemaet i alle ugens 7 dage.
Det er stadig det samme firma - I-Arkaden - der står bag Septimana - eller SkemaWeb, som mange nok fortsat vil kalde det :-)


Systemerne fra I-Arkaden er tilgængelige alle ugens dage og støtter dit arbejde alle ugens dage, så derfor er det naturligt at vælge navnet 'Septimana' der betyder:

        En uge

Kilde: Den internationale organisationen for det levende sprog: Interlingua.
Union Mundial pro Interlingua