Ordbog

Ordforklaring.

Dette er en liste hvor du kan finde forklaring på begreber du møder i Septimana.

Klasse, hold og fag

Fag: Noget der undervises i. Kan f.eks. være 'da', 'en' eller noget helt andet. Du opretter selv de enkelte fagbetegnelser. Du skemalægger IKKE for et fag i Septimana.

Hold: En sammenhæng mellem en gruppe elever og et fag. D.v.s. at der kan være flere hold med samme fag. Hver elev er knyttet til et hold for hvert af elevens fag. Holdet er det centrale element når du lægger skema. Der kan ikke være to hold med samme navn ? ej heller over tid. Se vejledning om automatisk dannelse af hold og om årskifte.

Klasse eller Stamklasse: Bruges som hovedregel til at samle nogle hold for at vise et skema for klassen. Septimana er dog mere rettet mod at vise elevens skema, da eleverne i samme klasse ikke behøver at have samme skema, f.eks. ved valgfag eller uddannelser hvor der er mange kombinationer, når det gælder fag. Tilsvarende kan et hold tilknyttes flere stamklasser, hvilket skal bruges ved samlæsning. I nogle skoleformer er der tradition for trin-navne, f.eks. 1a (= første klasse), hvilket betyder at der er en ny 1a hvert år, og eleverne fra 1a bliver til eleverne i en ny 2a.

Kontrol Center

En del af Septimana der anvendes til administrative funktioner, samt til skemalægning.

QuickLogin

En facilitet der gør det muligt at logge ind til Septimana, blot ved at trykke på et link. Se vejledning under 'Hvordan gør jeg'.

Skemabånd

En facilitet i KontrolCentret, der hjælper med at planlægge en stor del af skemaet. Se vejledning under 'Hvordan gør jeg'.

Silverlight - hvad er det?

Silverlight er en del af Microsoft Windows, der gør det muligt at lave avancerede web-sider.

Infobrik

En infobrik kan opfattes som en 'gul seddel' der er klistret på skemaet. Den blokerer ikke for noget, men kan give en information om noget, der hverken er en reservation eller planlagt undervisning. Se også 'Periodeinfo'.

Periodeinfo

Periodeinfo er overskrifter der kan sættes på skemaet for et interval af dage. Det kan f.eks. være for at fremhæve ferie-, projekt- eller eksamensperioder. Den detaljerede plan for perioden skal så laves med almindelige brikker. Du finder en vejledning under 'Hvordan gør jeg'.

Lektion

I daglig tale dækker ordet 'lektion' over to ting:

  1. Tidsrummet mellem to frikvarter. Sådan en lektion har et nummer: 1, 2, 3 o.s.v.
  2. Undervisning der er placeret, jf. skemaet, i tidsrummet
Det vil normalt fremgå af sammenhængen, hvilken af de to betydninger der anvendes. I Septimana kan undervisning godt planlægges uden hensyn til faste lektioner, men det anvendes meget sjældent. Reservationer og møder er til gengæld ofte knyttet til frie klokkeslæt og ikke lektionsnumre.

Skemabrik

Planlagt undervisning - 'en time' i et fag. (Det samme som 'brik') Se også 'Lektion'

Brik

Planlagt undervisning - 'en time' i et fag. (Det samme som 'Skemabrik') Se også 'Lektion'

P-Plads / Parkeringsplads

I Septimana er 'parkeringspladsen' et begreb, der dækker over at en lærer kan udskyde lektioner til et andet tidspunkt, end de oprindelig er planlagt til. Hvis læreren ikke ? når behovet for at udskyde lektionen opstår ? kender et fornuftigt tidspunkt, for afholdelse af lektionen, kan den 'parkeres'. Læreren skal så senere tage stilling til hvornår lektionen skal afholdes ? d.v.s. flytte lektionen fra p-pladsen og placere den i skemaet, på den nye dato.

Dagsinfo

Dagsinfo er overskrifter der kan sættes på skemaet for en enkelt dag. Det kan f.eks. være for at fremhæve særlige mærkedage eller dagsaktiviteter. Den detaljerede plan for dagen skal så laves med almindelige brikker. Du finder en vejledning under 'Hvordan gør jeg'.

Lokale

Et lokale er et sted hvor der forgår undervisning, øvelser eller møde. Lokaler anvendes i forbindelse med skemalægning, da hver lektion (normalt) er placeret i et lokale. Det betyder omvendt også at et lokale har et skema, hvor det er muligt at se hvornår lokalet er i brug. I Septimana KontrolCenter er det muligt at definere regler for hvem der må reservere et lokale.

Ressource

En ressource er f.eks. klassesæt, videomaskiner og andre ting, der ikke findes i hvert lokale, og som derfor skal deles efter behov. Ressourcer indgår ikke i skemalægningen, da det er den enkelte lærer der selv reserverer disse i forbindelse med forberedelse af undervisningen eller møder. I Septimana KontrolCenter er det muligt at definere regler for hvem der må reservere en ressource.

Reservation

I Septimana er det muligt at foretage reservation af lokaler eller ressourcer via web. Reservering af lokaler er integreret med skemalægningen, så der ikke opstår uønskede dobbeltbookninger. Ressourcer (klassesæt, Videomaskiner, m.v.) indgår ikke i skemalægningen, da det er den enkelte lærer der selv reserverer disse i forbindelse med forberedelse af undervisningen eller møder.

Reservation

4.1