Planlægning og gennemførelse med success.

Her finder du værktøjer til planlægning af møder, skemalægning, booking og samarbejde.
Systemerne er beskrevet nedenfor.

Hverdagen omkring et skoleskema.

Læs mere

Fra fagfordeling og skemalægning til daglig brug af skema. Meget mere end at lægge skema.

Reservering af lokaler og ressourcer.

Læs mere

Reservering af mødelokaler og fælles udstyr via web, integreret i skemaet.